top of page

העמותה "עמידות"

יזמות חברתית בכפר ברברי

משקיעים פרטיים משקיעים בכפר כפרי עירוני בכדי להגיב לשוק חדש של מסעדנים ואנשים פרטיים על מנת לפתח כפרים כפריים, לשקם את הדינמיקה החברתית והתעסוקה באמצעות ייצור מזון המכבד את הסביבה.

המשימה שלי: יצירת תכנון, יישום ומימוש הפרויקט עם גיבוש צוות.

 • מצב המשחק,

 • החליפו עם המקומיים, שימו את שיר האפשרויות בפרספקטיבה,

 • לייעד 9 חלקות ל -9 חקלאים,

 • הקמת אזורי ייצור,

 • הכשרת מגזרי הייצור (משתלה, הפריה, חיי אדמה, סיבוב ...)

יצירת מקום קיבוצי עבור:

 • החממה,  ייצור שתילים,

 • ייצור קומפוסט ודשן טבעי (תוצרת בית),

 • שטיפת ירקות ואריזות,

 • מחזור הכשרה בנושא ניהול, השקיה, הפריה, מיזוג,

 • שקעים כלכליים: קהל יעד, פיתוח הייצור.

יישום הפרויקט :

גלה את הפרויקט בתמונות

 • אזור הפרויקט:  משתרע על פני 5 חה.

 • מים: אגן המסופק על ידי סכר טמאית.

 • קהל: קהילת ברברים באזור תמאית.

bottom of page