top of page
colegiendesert-min.webp

יום מודעות וחנויות שיתוף עם בתי ספר

ביקור בנווה המדבר של פרמקלצ'ר "ארץ הכוכבים" במדבר אגפאי

קח את התלמידים למרחבים טבעיים , דון בנושאים אקולוגיים .
ההשתתפות במחנה עבודה משתפת היא אחידה וכיפית
. הציגו בפני התלמידים את השחקנים והנושאים בתחום.

formation pour les enseignants aux E3D EDD, transition écologique, écocitoyenneté , Education permaculture dans les écoles, autonomie alimentaire, regeneration des sols, jardin en plein désert, fabien tournan, regeneration des sols, regeneration vegetale, autonomie alimentaire
formation pour les enseignants aux E3D EDD, transition écologique, écocitoyenneté , Education permaculture dans les écoles, autonomie alimentaire, regeneration des sols, jardin en plein désert, fabien tournan, regeneration des sols, regeneration vegetale, autonomie alimentaire

יישום הפרויקט

מטרת המודעות

הציגו בפני הסטודנטים של מכללת ז'אק מיורל את הנושאים האקולוגיים של משאבי מים, ייצור מזון ויער.  

  • חילופי כנסים עם סטודנטים

  • סדנאות קבוצתיות

  • ביקור באתר, שאלות / תשובות

  • מחנות עבודה משתתפים

" אל לנו לגדל את ילדינו לעולם של היום. העולם הזה ישתנה כשהם יגדלו. לכן עלינו כעדיפות לעזור לילד לטפח את יכולותיו של יצירה והתאמה ..."

@מריה מונטסורי

ביקור לאקולוגית

  ביקור במקומות חלופיים

 

   מודעות לאתגרי המאה ה -21. לימוד נושאים אקולוגיים במרחבים קשים. הכירו את השחקנים בשטח, דנו, השתתפו, הבינו.

בית מלאכה למשתתפי בית ספר 

מתכוננים לעתיד, באופן קונקרטי

 

   מעבר מתיאוריה לפרקטיקה, הצגת דוגמאות גמישות, עשייה משותפת היא כלי חינוכי לעתיד.

  • ביקור בגן הירקות ובפרדס באמצע המדבר

  • עדכון בנושא ניהול מים ואנרגיה (סולארית ובארות)

  • מטע של 50 עצי זית

  • ייצור "כדורי זרעים"

  • נטיעת שדה עם זבל ירוק ודגנים קשוחים (שעורה)

האם אתה רוצה לבצע פרויקט מסוג זה? 

יש אפשרות להכשרה :  

פרויקטים של בתי ספר משתתפים, חינוך אקולוגי, ייצור מזון, ייעור מחדש

bottom of page