top of page

פרמקולטורה עירונית

urbainesociale-min.webp

1 an après...

Alexandre GIRAUD,
Responsable et animateur "Régénération Végétale"pour la région "Ile de France" référent du Jardin Pilote en permaculture des Tarterêts.

Présentation du projet par Alexandre Giraud, responsable du projet des Tarterêts    

 

עמותת "APFEC" (מנהלת הפרויקט) הנתמכת על ידי חברי עמותת "לה פלמראי" להפוך את פח האשפה למרגלות הבניינים לגן טיפולי, חלל ניסוי בפרמקלצ'ר עירוני.

 

 

הקמת גינה,  מסייע בפיתוח קשרים מקומיים באמצעות פעילויות חברתיות, תרבותיות וחינוכיות.

טיפול בגינה הוא פעילות שעומדת ביעדים רבים: לכידות חברתית, חינוך, סוציאליזציה של אנשים מבודדים או פגיעים, מודעות לאכילה בריאה ...

מעבר למימד החינוכי, החברתי והתרבותי, גן ירק עונה על מספר צרכים המזוהים בשטח:

 • אוסף של שטחים על מנת להימנע ממטרד שלהם (מזבלות לא חוקיות; חוסר ביטחון).

 • התאוששות וצמצום פסולת (התאוששות, קומפוסט, מודעות סביבתית לאוכלוסייה).

 • עודד את התושבים להתעניין יותר בסביבת מגוריהם ולאמץ התנהגות אחראית יותר.

 • לקדם אכילה בריאה.

 • עודד את השתתפות התושבים בניהול המרחבים הקולקטיביים כאשר רבים מהם אינם נחשבים מעט ולכן מהווים הזדמנות להידרדרות. אוכל בריא...

                                           "שרלוט קאטרו"

תצוגת פרויקט

"לכידות חברתית, חוסן אקולוגי וכלכלי בקורבייל-אסונים".

Permaculture urbaine Ecole permaculture, regeneration vegetale, formation pour les enseignants aux E3D EDD, transition écologique, écocitoyenneté

ÉPISODE  1

Permaculture urbaine Ecole regeneration vegetale, formation pour les enseignants aux EDD E3D
20200726_153644.jpg

מטרות שלושת השלבים :

1 - גן חינוכי

 • חינוך לפיתוח בר קיימא

 • מודעות לייצור מזון, תזונת בריאות

 • לכידות, קשר חברתי

 • פעילויות חינוכיות (חוץ -לימודי, משפחות, עמותות).

 • פרויקט חינוכי: הכשרה ביצירת גינות ומרחב הזנה עירוני

 • הקמת יחידת מחזור פסולת באמצעות קומפוסט והטלה תרנגולות.

2 -  גינה טיפולית

    התעוררות חושית, מרחב תיווך טיפולי ל

    ילדים, משפחות, אנשים עם מוגבלויות.

 • גילוי הבוטניקה

 • גילוי תרופות חלופיות

 • ייצור צמחים יבשים ומוצרים נגזרים אחרים

 • משתלת צמחים ארומטיים

 

3 -  ייצור חקלאי באזורים עירוניים

 • הקמת שטח גינון של 1000 מ"ר לייצור מזון ברובע טרטרטס. הקציר יופץ מחדש כחלק מסיוע המזון בצורה של סלים וארוחות קייטרינג

 • אינטגרציה חברתית ומקצועית

 • טרנספורמציה של שטחי נחיתות ואחסון

     פראי בגינה רב שנתי פרודוקטיבי

 • צור כלכלה מקומית ובת קיימא, שפר את בית הגידול

מידע כללי

- מנהל הפרויקט : " APFEC Association "

- יישום, לוגיסטיקה  "העמותה" לה פאלמראיי "
- שותף: "1001 בית גידול"

- עיצוב, הדרכה, ייצור ותמיכה ב"התחדשות הצמחים "

הפרויקט בתמונות 

הכשרה, מודעות של שחקנים בתחום והאזרחים

שחקני תמיכה בתחום

- תמיכה, הדרכה של הגיבורים
- הגדר מפת דרכים ולוח זמנים

- הקמת הגנים עם האזרחים והמתנדבים של הטרטררים

הכינו את הקרקע ואת השחקנים של הפרויקט

הכינו את האזור

בדוק את זיהום הקרקע, גייס אזרחים, תמוך בעמותות שכונתיות, מתווכים ומתנדבים.

עבודת מחלקות, שלב 1  (יולי 2020)