top of page

קורס 21 DAYS

נושאי  

 • הכשרה זו נועדה לתמוך, במשך 21 ימים, בבית ספר במימוש פרויקט אזרחות אקולוגית בתחום הבריאות / תזונה במהלך שנת לימודים.
   

 • כל נקודה מפותחת בהתאם לצרכים ולרצונות של צוות המורים וראש בית הספר.

   

20190612_094623.jpg

חינוך:

להיות מנחה

מטרות:

​​

 • להיות חלק מהקשר ההתפתחות הכללית של המערכת החברתית המקושרת לאקולוגיה.

 • לענות על צרכי מערכת החינוך על ידי הכשרת אנשי בית הספר בכלים הדרושים להתמודדות עם האתגרים הסביבתיים של המאה ה -21.

 • הפוך תלמידים צעירים למורים להוריהם.

 • חקור את הפרטים הקטנים של פרויקט חינוך סביבתי באמצעות גישת האזרחות האקולוגית.

 • תמכו בלימוד נושאים בסיסיים על ידי שילוב פעילות חדשה המבוססת על אקולוגיה.

 • תרומות תיאורטיות, מקרי מקרה, עצות מעשיות להגיב טוב יותר לנושאים ספציפיים בהם נתקלים בתחום.

 • התוכנית מספקת עבודה מעמיקה על עיצוב כלים, האזנה להקשר ולמרחב שיש לתפוס אותו. הוא לומד ניהול לוח זמנים עונתי והתאמתו בהתאם להתפתחות הפרויקט בשטח.

   

תוכנית אימונים

 • שילוב כלים חינוכיים בתוך השיעורים.

 • הרכבה של מודול ייצור המזון, הדרכה בתחזוקה ותפעולו.

 • שימוש בתא המטען הפדגוגי, התאמה ותוספת אפשרית ורצויה.

 • בהתאם למרחב שלו, כיצד לשלב את המעמד בעמידה ובתנועה על מנת לכבד את האיזון הפיזיולוגי של צמיחת הילדים.

 • תמכו בלימוד נושאים באמצעים מהנים יותר, פשוט יצרו תשוקה.

 • לגייס ילדים להיות סוכני שינוי.

 • לגייס הורים כדי להבין את תהליך ההקמה.

 • לייצר זרעים בבית הספר שלך, חסות זן אחד או שניים לכל כיתה על מנת להפיץ אותם מחדש להורים ולדון עם כיתות אחרות.

 • הקמת שוק אורגני קטן בסוף השנה עם כמה ירקות, עשבי תיבול ארומטיים ורפואיים.

 • צור חדר ילדים משותף בתוך בית הספר על מנת להשיק קמפיין ייעור מחדש ברמת הקומונה.

 • הכינו משתלה של ירקות שיימכרו להורים על מנת לממן את שאר הפרויקט ולאפשר לילדים ליישם את מה שלמדו בבית הספר עם הוריהם, לשקם את הקשר בין ילדים להורים בפעילויות אקולוגיות.

bottom of page