top of page

גנים חינוכיים

/ בתי ספר מונטסורי (מרקש)

הקמת שני גני טייס לבתי ספר מונטסורי במרקש (מחוז אגדל וטארגה) במשך 3 שנים.

יישום הפרויקט : 

המטרה: השלם את החבילה החינוכית של פילוסופיית מונטסורי על ידי התאמת שיטותיהם לגן.  

ייחודית במרקש, Planète Montessori מבוססת כולה על השיטה החינוכית המהפכנית, שיזמה מריה מונטסורי. מאז פתיחתו בשנת 2015, בית הספר פועל על מנת להעניק לילדים מסגרת, כלים ופדגוגיה התורמים ללמידתם ולהתפתחותם האישית.

"אל לנו לגדל את ילדינו לעולם של היום. העולם הזה ישתנה כשהם יגדלו. לכן עלינו כעדיפות לעזור לילד לטפח את יכולותיו של יצירה והתאמה ..."

@ montessori-targa-school

ל

שלבי ההקמה והביצוע של פרויקט מונטסורי:

המשימה שלי: ליצור גינות חינוכיות וכן עזרי למידה מוקדמים לילדים מגיל 3 עד 14.

  • פיתוח חבילת החינוך המתאימה,  

  • יישום ועיצוב הפרויקט עם הקולקטיב,  

  • מורה מאמן,  

  • תמיכה בפרויקט במשך 3 שנים,

  • השתתפות קולקטיבית ביצירת הגנים,

  • אנימציה לילדים,  

  • הכשרת מנחים להשתלטות על הפרויקט. 

הפרויקט בתמונה: