top of page

בנק זרע בינלאומי

בתי ספר

ייצור זרעים בבתי ספר

הבנת חיים, צרכים, תזונה בריאותית, מתמטיקה, תחביר, מוטוריקה, עבודה קולקטיבית, כל כך הרבה דברים שאנו יכולים לגלות ולרכוש בקורס ייצור זרעים, מזרעים בצלחת, בתכנית SCHOOL!

20170524_190839.jpg
20161111_111039.jpg

גלה את הפרויקט בתמונות

יישום הפרויקט : 

כל כיתה העניקה חסות לשני זרעים להכנת בנק זרעים בין בית ספריים לבתי ספר אחרים, הורים ומורים.

אנו מזמינים אתכם לגלות פרויקט מהפכני: תלמידים מתכוננים לעתיד תוך חינוך הוריהם ....

  • 18 כיתות נוגעות מהגן ועד המכללה.

  • יותר מ -500 סטודנטים משתתפים בכל קורס.

האם אתה רוצה לבצע פרויקט מסוג זה? 

bottom of page