top of page

ייצור זרעים

באזורי צבא

עונה ראשונה לייצור זרעים במדבר אגפאי

התאמת הזרעים לאקלים שלה היא המפתח להישרדותה של כל ציביליזציה אנושית. אנו מציגים בפניכם את תחילת הניסויים להתאמת זרעי ירקות בלוד של כוכב המחנה לשנה 1.

20150724_094430.jpg

הפרויקט בתמונות

האם אתה רוצה לבצע פרויקט מסוג זה? 

bottom of page