top of page
20170909_145518_edited.png

מטפלת בעצי חלוץ ופריון

צור כלכלה, הכין עצים לפרויקטים של חקלאות פרמקל

משתלת עיצוב קורנת

לעתים קרובות יש צורך בייצור מפעלים לאספקת פרויקטים של פרמקלצ'ר כדי להתמודד עם האתגרים של התקנת פרויקטים פונקציונאליים.

יישום של שטח ייצור דורש  מים, איש משאבים לתחזוקה ולמשימות למספר אנשים להכנת החלל, שקיות ושתלי עצים.

מרחב ייצור זה מאפשר ליצור כלכלה, לתמוך בפרויקטים בצורה קונקרטית ולהגיב להיעדר זמינות חיונית של צמחים.

20170410_183533.jpg

הפרויקט בתמונות

משתלת עיצוב קורנת

  • הכינו את אזור הקבלה.

  • הכשרת מנהל.

  • התקן השקיה.

  • אסוף את החומרים: אדמה, זרעים, מיקוריזה, שקיות.

  • לזרוע, לסמן ולתחזק.

עצי חלוץ פרמקלצ'ר משתלה, אוטונומיה של מזון, התחדשות אדמה

bottom of page