top of page

  משתלה קהילתית אימגדל

עם העמותה  "בסיס גיוון גלובלי"

מטרת הפרויקט

כיצד ניתן לשלב מחדש את ההגנה על צמחי בר, להשתתף בהכנסתם מחדש, להעביר את מסורות הידע על הפרמקופואה המקומית?  

 • הקמת משתלה: הכשרה  לגידול, ייחורים ורבייה של צמחים  ארומטי ותרופתי.
   

 • מודעות לשינוי הצמחים ולשימוש בהם "פרמקופואה עתיקה".
   

 • תוכנית להציל ולשתול צמחי בר: הנערות הצעירות לוקחות  בבית 2 צמחים אנדמיים בכל חודש, הם שותלים אותם בכפר, הם מעלים את המודעות  משפחה ולתקשר על השימוש בהם ואמצעי הריבוי.

"הפעילות הזו היא חלק מהפעילות שלנו  תכנית נוף תרבותי אטלס גבוה  שמטרתו לשמור על הצומח והמערכות האקולוגיות הייחודיות של האטלס הגבוה תוך הבטחת פרנסה בת-קיימא ורווחה עבור קהילות אמז'י שמנהלות אותן ".

@ global-diversity.org / Imegdal

לעצב
plan imegdal.jpg

השקעה מחודשת של הנוף הפראי על ידי הגנה עליו והשתתפות בהגנה זו

הקמת משתלה קהילתית בתוך פארק הטבע "מון טופקל" לייצור צמחים אנדמיים ועצי פרי מקומיים לייעור מחדש של 28 דואר (כפר) של פארק הטבע:
 

 • עיצוב השטח, יישום, ייעוץ ואסטרטגיה
  עבור קרן הגיוון העולמית.
   

 • התקנת מרפסת.
   

 • הכנת צמחי מניות לייחורים וזרעים.
   

 • רבייה של מינים אנדמיים ומקומיים של פארק הטבע טובקל.
   

 • התקנת חממות ייצור.
   

 • התקנה של מכות רוח.
   

 • התקנת אזור קומפוסט.

הפרויקט בתמונות