top of page

למען העמותה  "קרן הגיוון העולמית"

מרוקו

משתלה קהילתית אזילאל

משימה:

  • לעצב.

  • תמיכה ביישום. 

פרויקט:

ייצור והגנה על צמחים אנדמיים, צמחים ארומטיים ומרפאים של האטלס הגבוה ויצירת מרכז הכשרה לאגרו -אקולוגיה.

  • רגישות של קהילות להשפעה של קציר בר אינטנסיבי.

  • קמפיין ייעור יער אזורי משתתף.

  • הגנה וניהול משאבים.

  • ייצור והגנה על צמחים אנדמיים (מקומיים).

  • אספקת צמחים לכפרי אזור אזילאל.

 

גלה את הפרויקט בתמונות

עיצוב משתלה

  • עיצוב האזור.

  • תכנון  מיני צמחים ארומטיים ורפואיים אנדמיים.

bottom of page