ניהול שטח הוליסטי

לתמוך בארגונים לקראת מעבר אקולוגי של שטחים

" Un outil de résilience au service des hommes

et de l’environnement"

Design Fabien Tournan, Regeneration Vegetale Design Fabien Tournan, Regeneration Vegetale

Historique

La gestion Holistique des Territoires est une méthodologie issue de différents courants de pensée, économiques, écologiques. elle est née de la rencontre de Fabien Tournan et Edgar Morin lors d’un projet Sociale-Agricole et d’une collaboration durant 2 ans "LE PROJET"

Elle met en symbiose des outils d’action de changement de paradigme comme « l’économie de la fonctionnalité et de la coopération » « l’apprentissage par l’action » « les écoles de production » les « eco-pôles alimentaires  » « la permaculture»  « l’agroécologie » et « les pédagogies alternatives »

ישנם כלים פשוטים למתן תשובות רלוונטיות לאתגרים הסביבתיים והחברתיים של המאה ה -21. יישום כלי המעבר האקולוגיים הוא קודם כל לשחזר את הקשר החברתי סביב פרויקט משותף. פרויקט זה מתחיל ביצירה קולקטיבית של גינה על פי עקרונות הפרמקלצ'ר ...

Design Fabien Tournan, Regeneration Vegetale, Permaculture urbaine aux Tarterêts
Jardin thérapeutique au Tarterêts
Design Fabien Tournan, Regeneration Vegetale, design pour la GDF, jardin en parmaculture au Maroc
Design fabien Tournan, Jardin en permaculture en zone aride
Design dans le desert, regeneration vegetale, Fabien Tournan
 Les potagers étudiants collaboratif de Blois, Design Fabien Tournan, partenaire Inteligence verte
Gestion holistique des Territoires, fabien tournan, regeneration vegetale
Logo regeneration vegetale, Gestion Holistique des Territoires
_JAC8401.jpg